Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

LaTeX nâng cao: Các loại khoảng cách trong LaTeX

VNMATH.COM 4 tháng 9, 2014 , 0

Đơn vị khoảng cách định nghĩa theo độ rộng của chữ cái

em độ rộng của chữ  M viết hoa trong font hiện tại
ex độ rộng của chữ x
mu 1 mu = 1/18 em

Đơn vị khoảng cách trong vật lí thường được dùng trong soạn thảo văn bản LaTeX
mm millimet
cm centimet
in inch 1 in = 25.4 mm
pt point 1 pt = 1/72.27 in

Đơn vị khoảng cách ít khi được sử dụng:
bp big point 1 bp = 1/72 in
pc pica 1 pc = 12 pt
sp scaled point 1 sp = 1/65536 pt
dd didot point 1 dd = 1238/1157 pt
cc cicero 1 cc = 12 dd

Khoảng cách trong công thức toán:
\quad độ rộng của chữ M
\! -3/18 quad
\, 3/18 quad
\: 4/18 quad
\; 5/18 quad
\ 6/18 quad
\qquad 2 quad

Các lệnh liên quan đến khoảng cách nằm ngang

\enskip, \quad, \qquad tạo ra khoảng trống lần lượt bằng 1/2 em, 1 em và 3 em.

\hspace{số đo} tạo ra khoảng trống nằm ngang theo yêu cầu của người dùng, chẳng hạn \hspace{1cm}

\hspace*{số đo} tương tự nhưng không xuất hiện khi ngắt dòng/.

\hfill tương đướng với lệnh \hspace{\fill}.

\, và \! thường được dùng để chỉnh các khoảng cách nhìn có vẻ xấu khi két hợp hai kí tự không thích hợp chẳng hạn D.\,E.~Knuth (một số người thì thích kiểu sau đây hơn D.~E.~Knuth; lưu ý D.E.~Knuth không đúng).

Các lệnh \, và \! có các lệnh tương đương chỉ dùng cho môi trường văn bản, không dùng cho môi trướng toán là: \thinspace và \negthinspace. 


Một số lệnh liên quan đến khoảng cách nằm dọc
\smallskip, \medskip và \bigskip tạo ra một khoảng trống theo chiều dọc tùy theo định nghĩa của từng lớp; chúng là trường hợp đặc biệt của \vspace{số đo}.

\smallbreak, \medbreak và \bigbreak loại bỏ một khoảng trống với dòng phía trước nếu nó không đủ rộng so với yêu cầu.

\vfill tương đương với \vspace{\fill} and tells TeX to fill with white space.

Còn nữa...

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét