Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Đề thi thử Đại học Toán Lý Hóa lần 7 Sư phạm Hà Nội năm 2013

VNMATH.COM giới thiệu Đề thi thử Đại học Toán Lý Hóa lần 7 của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013.
Đề thi thử Đại học và đáp án lần 7 môn Toán Sư phạm Hà Nội năm 2013. Download.

Đề thi thử lần 7 môn Lý Sư phạm Hà Nội năm 2013. Download.

Đáp án môn Lý:
1D, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8D, 9C, 10A,
11A, 12B, 13B, 14C, 15B, 16C, 17D, 18C, 19D, 20A,
21A, 22C, 23A, 24D, 15B, 26D, 27D, 28B, 29C, 30D,
31B, 32D, 33B, 34B, 35B, 36D, 37D, 38A, 39C, 40C,
41A, 42C, 43B, 44A, 45A, 46C, 47D, 48A, 49B, 50D,
51A, 52C, 53D,54B, 55D, 56A, 57C, 58B, 59C, 60C.

Đề thi thử lần 7 môn Hóa Sư phạm Hà Nội năm 2013. Download.
Đáp án môn Hóa:
1D, 2C, 3D, 4A, 5A, 6D, 7A, 8B, 9C, 10D,
11D, 12A, 13B, 14C, 15C, 16, B, 17C, 18D, 19B, 20C,
21A, 22D, 23D, 24B, 25D, 26D, 27B, 28D, 29B, 30C,
31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36A, 37C, 38B, 39A, 40C,
41C, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47A, 48C, 49A, 50D,
51C, 52B, 53D, 54C, 55C, 56A, 57C, 58A, 59B, 60B.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét