Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Đáp án Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013

VNMATH.COM 9 tháng 7, 2013 , 0

1. Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013.2. Giải Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013. Download.
Đáp án mã 753:

1B - 2C - 3B - 4D - 5A - 6A - 7A - 8D - 9A - 10D - 11C - 12B - 13A - 14D - 15D - 16C - 17A - 18A - 19B - 20D - 21B - 22C - 23D - 24A - 25A - 26C - 27B - 28A - 29B - 30C - 31C - 32D - 33B - 34B - 35A - 36D - 37D - 38B - 39C - 40A - 41B - 42B - 43A - 44B - 45C - 46D - 47D - 48C - 49D - 50C - 51A - 52B - 53B - 54D - 55D - 56C - 57C - 58C - 59A - 60C

Đáp án mã 279:

1C - 2B - 3D - 4D - 5D - 6C - 7A - 8D - 9B - 10D - 11D - 12D - 13A - 14A - 15B - 16C - 17C - 18B - 19B - 20D - 21B - 22D -23B - 24C - 25C - 26A - 27B - 28D - 29B - 30B - 31B - 32A - 33B - 34B - 35A - 36D - 36D - 37D - 38C - 39A - 40C - 41A - 42B - 43D - 44C - 45C - 46A - 47A - 48A - 49C - 50C - 51D - 52A - 53A - 54C - 55C - 56C - 57B - 58D - 59A - 60A

Đáp án mã đề 864:

1D - 2C - 3B - 4C - 5C - 6D - 7C - 8A - 9C - 10D - 11B - 12B - 13C - 14B - 15A - 16C - 17B - 18A - 19A - 20C - 21C - 22A - 23C - 24D - 25B - 26B - 27D - 28A - 29D - 30B - 31A - 32A - 33D - 34D - 35C - 36C - 37B - 38B - 39D - 40A - 41A - 42C - 43D - 44D - 45A - 46D - 47B - 48A - 49B - 50C - 51D - 52C - 53B - 54A - 55D - 56A - 57B - 58B - 59D - 60B

Đáp án mã 
đề 695:

1C - 2B - 3B - 4A - 5A - 6C - 7D - 8C - 9C - 10D - 11A - 12B - 13D - 14D - 15B - 16C - 17A - 18B - 19C - 20D - 21B - 22B - 23A - 24B - 25B - 26A - 27D - 28A - 29D - 30A - 31C - 32D - 33C - 34A - 35D - 36A - 37C - 38D - 39A - 40A - 41A - 42A - 43C - 44B - 45C - 46C - 47B - 48A - 49D - 50C - 51D - 52C - 53B - 54D - 55C - 56D - 57B - 58B - 59B - 60D

Đáp án mã 
đề 362:

1C - 2D - 3C - 4C - 5B - 6A - 7C - 8C - 9C - 10B - 11B - 12B - 13B - 14D - 15A - 16D - 17A - 18B - 19B - 20A - 21D - 22A - 23C - 24A - 25A - 26D - 27A - 28A - 29A - 30B - 31C - 32D - 33C - 34A - 35B - 36C - 37D - 38C - 39D - 40A - 41C - 42B - 43D - 44B - 45B - 46C - 47A - 48C - 49B - 50A - 51B - 52D - 53D - 54D - 55D - 56C - 57B - 58D - 59A - 60D

Đáp án mã 
đề 537:

1A - 2D - 3A - 4A - 5A - 6B - 7B - 8D - 9B - 10B - 11C - 12B - 13A - 14A - 15D - 16B - 17B - 18D - 19B - 20A - 21D - 22B - 23C - 24B - 25C - 26C - 27C - 28D - 29D - 30C - 31A - 32D - 33A - 34C - 35D - 36D - 37C - 38C - 39A - 40B - 41D - 42B - 43D - 44C - 45C - 46A - 47B - 48A - 49D - 50A - 51C - 52A - 53D - 54D- 55C- 56D - 57A - 58C - 59C - 60B

3. Đáp án Chính thức Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013. Cập nhật sau buổi thi.

Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013, dap an de thi dai hoc 2013 mon hoa khoi b, tat ca cac ma de, dap an de thi hoa khoi b nam 2013

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét