Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Đề thi thử lần 6 Toán Lý Hóa Sư phạm Hà Nội 2013

Đề thi thử lần 6 Toán Lý Hóa Sư phạm Hà Nội 2013. Kì thi thử đại học diễn ra ngày 14 và 15 tháng 06 năm 2013.

Đề thi thử môn Lý lần 6 Sư phạm Hà Nội năm 2013. Download.

Đáp án môn Lý
1D, 2B, 3B, 4B, 5D, 6B, 7C, 8D, 9B, 10A,
11A, 12A, 13B, 14B, 15C, 16C, 17A, 18C, 19D, 20D,
21D, 22C, 23D, 24C, 25A, 26C, 27D, 28D, 29A, 30A,
31B, 32D, 33D, 34C, 35B, 36C, 37C, 38C, 39C, 40C,
41A, 42A, 43A, 44A, 45C, 46D, 47D, 48B, 49D, 50A,
51B, 52B, 53D, 54B, 55C, 56A, 57A, 58B, 59A, 60B.

Đề thi thử môn Hóa lần 6 năm 2013 sư phạm Hà Nội. Download.
Đáp án môn Hóa
1A, 2B, 3A, 4B, 5B, 6C, 7B, 8A, 9C, 10A,
11B, 12C, 13A, 14A, 15B, 16D, 17C, 18D, 19D, 20C,
21D, 22C, 23B, 24B, 25A, 26D, 27C, 28D, 29B, 30C,
31C, 32D, 33A, 34D, 35A, 36C, 37A, 38A, 39C, 40D,
41D, 42A, 43A, 44C, 45B, 46D, 47C, 48A, 49B, 50B,
51C, 52D, 53C, 54B, 55D, 56B, 57C, 58D, 59D, 60B.
Đề thi môn Toán lần 6 Sư phạm Hà Nội. Download.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét