Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Đường lối chung để giải một phương trình trong chương trình phổ thông

“ Phương trình, đường lối chung để giải một phương trình”: luận văn nhằm phân tích 2 cách định nghĩa phương trình trong chương trình Toán phổ thông để từ đó đưa ra nhận xét nên sử dụng cách định nghĩa nào thuận lợi cho việc giải phương trình ở phổ thông. Hình thành các phương pháp tổng quát giải phương trình quen thuộc từ bài toán tìm đối tượng thoả mãn điều kiện. Phân tích vai trò của bước đặt điều kiện khi giải phương trình và đặt điều kiện như thế nào cho đơn giản và thuận lợi.

MỤC LỤC

Chương 1: ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH
1.1. Định nghĩa bằng khái niệm biểu thức chứa ẩn
1.2. Định nghĩa bằng khái niệm hàm số
1.3. Nhận xét

Chương 2: ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƢƠNG TRÌNH.
2.1. Bài toán tìm đối tượng thoả mãn điều kiện
2.2. Bài toán giải phương trình
2.2.1. Đường lối chung để giải một phương trình – Các ví dụ
2.2.2. Phương trình hệ quả, phương trình tương đương
2.2.3. Phương trình tham số
2.3. Đặt điều kiện trong bài toán giải phương trình
2.3.1. Tập xác định của phương trình– Điều kiện của phương trình
2.3.2. Hệ lụy của khái niệm tập xác định của phương trình – điều kiện xác định của phương trình
2.3.3. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi hệ quả và thử lại
2.3.4. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi tương đương
2.4. Đặt điều kiện trong bài toán rút gọn biểu thức, bài toán chứng minh hằng đẳng thức

Phương trình, đường lối chung để giải một phương trình, luận văn Thạc sĩ Toán sơ cấp của Phạm Hùng Cường. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét