Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Môđun Cohen - Macaulay dãy

VnMaTh.CoM 15 tháng 10, 2011 0

1 Một số kiến thức chuẩn bị 5
1.1 Lý thuyết bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Đối đồng điều địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Môđun Cohen - Macaulay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 dd- Dãy, lọc chiều và hệ tham số tốt 10
2.1 Các tính chất cơ bản của dd - dãy . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Lọc thoả mãn điều kiện chiều và hệ tham số tốt . . . . . . . . 12
3 Môđun Cohen - Macaulay dãy 20
3.1 Môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Đặc trưng của môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . 26
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Môđun Cohen - Macaulay dãy, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Nhung. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét