Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Một số ứng dụng của lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn

VnMaTh.CoM 14 tháng 10, 2011 0

Lý thuyết biểu diễn nhóm có nguồn gốc từ lý thuyết đặc trưng của nhóm abel được phát biểu cho các nhóm cyclic bởi Gauss, Dirichlet và sau đó mở rộng sang cho nhóm abel hữu hạn bởi Frobenius và Stickelberger. Lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn được phát biểu vào cuối thế kỷ XIX trong các công trình của Frobenius, Schur và Burnside.
Nói một cách đơn giản, lý thuyết biểu diễn nhóm nghiên cứu các cách mà một nhóm tác động trên không gian véctơ bằng các tự đẳng cấu tuyến tính. Lý thuyết biểu diễn nhóm không chỉ là một phần quan trọng trong đại số hiện đại mà còn có nhiều ứng dụng quan trọng trong lý thuyết số, tổ hợp và cả vật lý.
Mục đích của luận văn là đọc hiểu và trình bày lại một số kiến thức cơ bản trong lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn và trình bày chứng minh của B.Zagier công thức Frobenius.
Bố cục của luận văn của chúng tôi gồm ba chương:
Chương 1 Một số ví dụ về nhóm và tác động nhóm. Trong chương này chúng tôi nhắc lại một số khái niệm cơ bản như: Nhóm ma trận, tác động nhóm, nhóm đối xứng. Những kiến thức này sẽ được sử dụng trong phần còn lại của luận văn.

Chương 2 Các khái niệm đại số cơ sở của phép biểu diễn nhóm. Trong chương này chúng tôi trình bày các khái niệm và một số ví dụ đơn giản để minh hoạ cho các khái niệm của phép biểu diễn nhóm.
Chương 3 Biểu diễn của nhóm hữu hạn và công thức Frobenius. Đây là chương chính của luận văn. Trong chương này chúng tôi trình bày lại một số kết quả cơ bản của lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn và đặc biệt là chúng tôi dã trình bày lại một chứng minh của công thức Frobenius thông qua lý thuyết biểu diễn nhóm.

Một số ứng dụng của lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn, luận văn Thạc sĩ Toán học của Vũ Danh Tuyên. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét