Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu Cartan cho các đường cong chỉnh hình

VnMaTh.CoM 1 tháng 10, 2011 0

MỤC LỤC
1 Lý thuyêt Nevanlinna cho hàm phân hình 6
1.1 Hàm phân hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình . . . . . . 8
1.2.1 Các hàm Nevanlinna cho hàm phân hình . . . 8
1.2.2 Một số ví dụ về các hàm Nevanlinna . . . . 10
1.2.3 Mët sè tinh chất của các hàm Nevanlinna . . 13
1.2.4 Định lý cơ bản thứ nhất của Nevanlinna . . . 14
1.2.5 Định lý cơ bản thứ hai . . . . . . . . . . . . . 15
2 Định lý cơ bản thứ hai kiểu Nevanlinna-Cartan cho các đường cong chỉnh hình 23
2.1 Các hàm Nevanlinna-Cartan cho đường cong chỉnh hình 23
2.2 Định lý cơ bản thứu hai cho đường cong chỉnh hình c*ắt
các siêu mặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.1 Một số bổ đề quan trọng . . . . . . . . . . . . 26
2.2.2 Định lý cơ bản thù hai cho các đường cong
chỉnh hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu Cartan cho các đường cong chỉnh hình của Nguyễn Trường Giang. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét