Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Biện pháp nâng cao hiệu quả việc trang bị lịch sử toán trong dạy học toán

Chương 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ NHỮNG TRI THỨC LỊCH SỬ TOÁN CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP VỚI CHưƠNG TRÌNH, SGK TOÁN
1.1. Các định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán 4
1.2. Vai trò của tri thức lịch sử toán trong quá trình dạy học toán 6
1.2.1.Vai trò của tri thức lịch sử toán đối với giáo viên 6
1.2.2.Vai trò của tri thức lịch sử toán đối với học sinh THPT 7
1.2.3.Vai trò của lịch sử toán trong công tác giáo dục học sinh 8
1.3. Một số nội dung lịch sử toán liên quan đến nội dung của SGK THPT 12
1.3.1.Thân thế và sự nghiệp một số nhà bác học 12
1.3.2. Lịch sử các vấn đề liên quan đến SGK toán THPT 23
1.4. Thực trạng việc dạy nội dung lịch sử toán ở một số trường THPT
42
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Kết luận chương 1 47
Chương 2
BIỆN PHÁP TRANG BỊ KIẾN THỨC LỊCH SỬ TOÁN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRưỜNG THPT
2.1. Các biện pháp nhằm bổ sung một số kiến thức về lịch sử toán học cho GV 48
2.1.1. Biện pháp 1: Cung cấp nguồn và yêu cầu GV tìm hiểu tài liệu 48
2.1.2. Biện pháp 2: Đưa vào nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 61
2.1.3. Biện pháp 3: Động viên GV đăng kí đề tài, tìm hiểu sưu tầm về tri thức lịch sử toán có liên quan đến chương trình toán THPT.
2.1.4. Biện pháp 4: Khai thác phần mềm, Internet 64
2.2. Một số biện pháp truyền thụ tri thức lịch sử toán cho học sinh 67
2.2.1. Biện pháp 1: Sử dụng quỹ thời gian dạy học trên lớp để trang bị tri 67
thức lịch sử toán.
2.2.2. Biện pháp 2: Đặt ra nhiệm vụ tự tìm hiểu về lịch sử toán cho học sinh 68
2.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động ngoại khoá toán học 69
2.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi cho HS trong những hoạt động ngoài giờ lên lớp
2.2.5. Biện pháp 5: Kết hợp trong các hoạt động chung của nhà trường
2.2.6. Biện pháp 6: Tích hợp với dạy học tin học 83
2.2.7. Biện pháp 7: Lập “diễn đàn” trên trang web nhà trường hoặc trên
83
tường của các lớp
2.2.8. Biện pháp 8: Khai thác công nghệ thông tin, phần mềm để thiết kế
87
các bài giảng về lịch sử toán ở dạng Mullimedia
Kết luận chương 2 91
Chương III 92
THỰC NGHIỆM Sư PHẠM

Biện pháp nâng cao hiệu quả việc trang bị lịch sử toán trong dạy học toán, luận văn thạc sĩ Phương pháp dạy học Toán của Bùi Linh Phượng. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét