Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 5

1.1. Quan điểm sư phạm tương tác 5
1.1.1. Vài nét về lịch sử của vấn đề nghiên cứu . 5
1.1.2. Cơ sở khoa học của quan điểm sư phạm tương tác . 7
1.1.3. Những khái niệm cơ bản của quan điểm sư phạm tương tác . 14
1.2. Quá trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30
1.2.1. Mô hình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác . 30
1.2.2. Quy trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác 34
1.2.3. Ưu, nhược điểm của quan điểm sư phạm tương tác 42
1.3. Tiểu kết chương 1 . 43

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG “PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG” HÌNH HỌC 11
NÂNG CAO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC 45

2.1. Một số yêu cầu về dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt
phẳng 45
2.1.1. Cấu tạo của chương . 45
2.1.2. Mục tiêu của chương (xem [4], [6], [48]) . 45
2.1.3. Một số điểm cần lưu ý khi dạy học phép dời hình và phép đồng dạng 46
2.1.4. Khả năng vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học môn
Toán 52
2.2. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào thiết kế một số bài soạn
trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” 49
2.2.1. Một số định hướng để vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy
học nội dung “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” . 49
2.2.2. Một số bài soạn trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong
mặt phẳng” theo quan điểm sư phạm tương tác . 52
2.3. Tiểu kết chương 2 . 131

CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM . 131

3.1. Mục đích thử nghiệm 132
3.2. Nội dung thử nghiệm 132
3.3. Tổ chức thử nghiệm 132
3.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm 132
3.5. Kết luận chung về thử nghiệm 135

KẾT LUẬN . 137 .
Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng của Vũ Văn Công. Download 1. Download 2

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét