Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Nguyên lý nhân tử Lagrange

VnMaTh.CoM 17 tháng 9, 2011 0

Chương I. NGUYÊN LÝ NHÂN TỬ LAGRANGE CHO BÀI TOÁN
TỐI ƯU TRƠN.
1.1 Một số kiến thức chuẩn bị .................................................. ...............5
1.1.1 Khả vi Gateaux và khả vi Frechet .................................................5
1.1.2 Định lý Hahn-Banach, bổ đề về linh hóa tử ..................................9
1.1.3 Định lý Ljusternik, định lý hàm ẩn .............................................10
1.2 Điều kiện cần đủ cho bài toán tối ưu trơn ......................................12
1.2.1 Phát biểu bài toán .................................................. ......................12
1.2.2 Trường hợp hữu hạn chiều .................................................. ........17
1.2.3 Trường hợp tổng quát .................................................. ...............27
Chương II. NGUYÊN LÝ NHÂN TỬ LAGRANGE CHO BÀI TOÁN
TỐI ƯU LỒI.
2.1 Một số kiến thức cơ bản của giải tích lồi ........................................31
2.1.1 Tập lồi .................................................. .......................................31
2.1.2 Hàm lồi .................................................. .....................................32
2.1.3 Tập Affine .................................................. .................................34
2.1.3 Các định lý tách .................................................. .........................35
2.1.4 Dưới vi phân của hàm lồi .................................................. ..........36
2.1.6 Định lý cơ bản về dưới vi phân của tổng các hàm lồi ...................38
2.2 Điều kiện cần đủ cho bài toán tối ưu lồi .........................................43
2.2.1 Bài toán không có ràng buộc .................................................. .....44
2.2.2 Bài toán với ràng buộc đẳng thức ................................................44
2.2.3 Bài toán với ràng buộc bất đẳng thức ..........................................47
Nguyên lý nhân tử Lagrange, luận văn Thạc sĩ của Phạm Phúc Long. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét