Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Hàm nhiều biến và cực trị của hàm nhiều biến

Hàm nhiều biến và cực trị của hàm nhiều biến của Phạm Thị Thu Trang, luận văn Thạc sĩ Toán.
Nội dung luận văn được chia thành ba chương:

Chương 1 “Kiến thức chuẩn bị” giới thiệu tóm tắt một số khái niệm cơ bản về tập hợp và ánh xạ, Quan hệ và hàm số: tập mở, tập đóng, tập compact trong Rn; cận trên (cận dưới) của tập hợp số thực; tính liên tục của ánh xạ, mối quan hệ giữa tính liên tục với ảnh ngược của các tập mở (đóng), ảnh liên tục của tập compact; định lý Weierstrass về tồn tại giá trị cực trị của hàm liên tục trên tập compact; tập lồi và tính chất, định lý Minkowski về tách các tập lồi .

Chương 2 “Hàm giá trị thực” đề cập tới các hàm số thực thường gặp trong kinh tế và một số tập có liên quan mật thiết với hàm: đồ thị, tập mức, tập mức trên, tập mức dưới. Xét tính tăng (giảm), tính lồi (lõm), tính lồi chặt (lõm chặt), độ dốc, độ cong và mối liên hệ với các tập mức, với đạo hàm và vi phân của hàm số, hàm thuần nhất và tính chất .

Chương 3 “Bài toán tối ưu” trình bày khái quát vấn đề cực trị của hàm số: cực trị địa phương và cực trị toàn cục, cực trị tự do và cực trị có điều kiện, điều kiện cần, điều kiện đủ của cực trị (cấp 1 và cấp 2). Tính duy nhất của điểm cực tiểu (cực đại) liên quan với tính lồi (lõm) chặt. của hàm. Cực trị với ràng buộc đẳng thức (phương pháp Lagrange), với ràng buộc không âm và tổng quát hơn là với ràng buộc bất đẳng thức (điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (điều kiện KKT).

Hàm nhiều biến và cực trị của hàm nhiều biến. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét