Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Dạy học phân hoá qua chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ

CHƯƠNG 1. DẠY HỌC PHÂN HOÁ .................................................. ................. 6
1.1. Tư tưởng chủ đạo về dạy học phân hoá ................................................. 6
1.2. Dạy học phân hóa nội tại .................................................. ...................... 7

1.3. Những hình thức dạy học phân hoá.............................................. ......... 11
1.4. Vai trò của dạy học phân hoá .................................................. ............ 14
1.5. Quy trình dạy học phân hoá .................................................. ............... 18
1.6. Phân bậc hoạt động trong dạy học môn toán ....................................... 26

CHƯƠNG 2. DẠY HỌC PHÂN HOÁ VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG
TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT ............................ 30
2.1. Thực trạng và định hướng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ
thông .................................................. ................................................. 30
2.1.1. Thực trạng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông ......... 30
2.1.2. Định hướng về dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông ... 31
2.1.3. Điều hành các hoạt động cho học sinh trong giờ dạy học phân
hoá .................................................. .................................................. ... 34
2.2. Dạy học phân hoá các chủ đề về phương trình, bất phương trình và
hệ phương trình vô tỷ .................................................. ....................... 37
2.2.1. Chủ đề 1: Biến đổi tương đương phương trình, bất phương trình . 37
2.2.2. Chủ đề 2: Sử dụng ẩn phụ trong giải phương trình và bất phương
trình vô tỉ .................................................. ........................................... 54
2.2.3. Chủ đề 3: Lượng giác hoá phương trình và bất phương trình vô tỉ .... 72
2.2.4. Chủ đề 4: Sử dụng hàm số giải phương trình và bất phương trình
vô tỷ .................................................. .................................................. . 77
2.2.5. Chủ đề 5: Những phương trình và bất phương trình vô tỉ không
mẫu mực .................................................. ............................................ 83
2.2.6. Phương trình, bất phương trình vô tỉ có chứa các biểu thức lượng
giác, hàm mũ, logarit .................................................. ......................... 86
2.2.7. Sử dụng điều kiện cần và đủ giải phương trình, bất phương trình
vô tỉ .................................................. .................................................. .. 92
2.2.8. Chủ đề 6: Hệ phương trình vô tỷ .................................................. .. 98
Kết luận chương 2 .................................................. ................................... 107
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................. ...... 108
Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ của Nguyễn Quang Trung. Download 1. Download 2.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét