Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

7 loại dấu chấm lửng trong LaTex

7 loại dấu chấm lửng trong LaTexDấu chấm lửng là dấu chấm câu gồm ba dấu chấm liền nhau ‘...’, thường dùng để chỉ rằng có những ý không nói hết hoặc có đoạn văn bị lược bớt.

Vị trí của dấu chấm lửng (nâng lên hoặc cùng dòng hoặc vv) trong các ngữ cảnh khác nhau không có sự đồng thuận chung. Do đó, nó có thể được coi là một vấn đề mang tính cảm quan cá nhân. Hầu hết các bạn mới sử dụng Latex đều sử dụng lệnh là \ldots, thậm chí đánh trực tiếp ba dấu chấm liên tiếp "...". Theo quy ước của Hội Toán học Hoa Kỳ, có 7 loại dấu chấm lửng phải được sử dụng đúng trong các ngữ cảnh toán học như sau:


\dotsc cho “chấm lửng đi kèm với dấu phẩy” như sau dãy số chẳng hạn
\dotsb cho “chấm lửng đi kèm với các phép toán/các quan hệ hai ngôi”
\dotsm cho “dấu chấm lửng cho phép nhân”
\dotsi cho “dấu chấm lửng đi kèm với dấu tích phân”
\cdots cho “các dấu chấm lửng đứng”
\dotso cho “các loại chấm khác” (không phải các loại trên)

Ví dụ minh họa:

Dấu chấm lửng với dãy $A_1,A_2,\dotsc$, tổng $A_1+A_2+\dotsb$, phép nhân $A_1A_2\dotsm$, và tích phân \[\int_{A_1}\int_{A_2}\dotsi\].

Kết quả:

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét