Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Các phím tắt thường dùng trong GSP

VnMaTh.CoM 26 tháng 2, 2011 , 0

Phím tắt Đối tượng Tác dụng
Ctrl + A Tất cả Chọn tất cả các đối tượng
Ctrl + B Tất cả Xoá vết (trace) của đối tượng
Ctrl + C Tất cả Copy đối tượng
Ctrl + D Tất cả Chọn đối tượng con
Ctrl + E Tất cả Định nghĩa lại đối tượng
Ctrl + F
Tạo hàm số mới
Ctrl + G
Tạo hàm số mới có hiển thị đồ thị của hàm số
Ctrl + H Tất cả Ẩn đối tượng
Ctrl + I 2 đường cắt nhauTạo giao điểm
Ctrl + K Tất cả Ẩn/hiện tên của đối tượng
Ctrl + L Nhiều điểm
Tạo các đoạn thẳng nối các điểm được chọn
Ctrl + M Các đoạn thẳng
Tạo trung điểm của các đoạn thẳng
Ctrl + N
Tạo bản vẽ mới
Ctrl + O
Mở bản vẽ có sẵn
Ctrl + P Đa giác, cung, đường tròn
Tạo miền diện tích đa giác, quạt tròn, viên phân, hình tròn
Ctrl + Q
Thoát chương trình
Ctrl + R Redo Hoàn lại thao tác vừa hoàn
Ctrl + S
Lưu bản vẽ
Ctrl + T
Tất cả Tạo vết cho đối tượng
Ctrl + U Tất cả Chọn đối tượng cha
Ctrl + V
Dán đối tượng đang copy
Ctrl + W
Đóng tệp tin hiện hành
Ctrl + X Tất cả Cắt đối tượng
Ctrl + Z Undo Hoàn lại thao tác vừa làm
Shift + Ctrl + F
Đánh dấu tâm quay, tâm vị tự
Shift + Ctrl + P
Tạo tham số mới
Shift + Ctrl + T
Ẩn/hiện thanh soạn thảo
Alt + =


Bảng tính
Alt + ?

Properties Thuộc tính
Alt + /

Đặt tên cho các đối tượng
Alt + '
Điểm
Tạo điểm động
Alt + [
Giảm tốc độ chuyển động
Alt + ]

Tăng tốc độ chuyển động
Alt + < Tất cả Giảm size cho tên hoặc văn bản được chọn
Alt + >
Tất cả Tăng size cho tên hoặc văn bản được chọn
Del Tất cả Xoá đối tượng

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét