Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Làm sao thêm một ngôi sao vào lá cờ nước Mỹ?

VnMaTh.CoM 4 tháng 7, 2010 0

Làm thế nào để sắp xếp các ngôi sao trên quốc kì của Mỹ nếu nước Mỹ có thêm một hoặc nhiều bang nữa? Điền số các ngôi sao (nhỏ hơn 100) và xem kết quả.Chú thích:

Long: Các dòng với số ngôi sao chẵn lẻ đan xen nhau, bắt đầu và kết thúc bởi các dòng dài hơn. Đây là mẫu của lá cờ 50 ngôi sao hiện tại của Mỹ.

Short:Giống như mẫu trên nhưng bắt đầu và kết thúc bởi các dòng ngắn. Mẫu này chưa bao giờ được dùng. Nó chỉ xuất hiện trong lá cờ 71 ngôi sao.

Alternate: Giống như hai mẫu trên chỉ khác là có cùng số dòng chẵn và lẻ.

Equal: Mỗi hàng đều có số ngôi sao bằng nhau như lá cờ 30 và 48 ngôi sao.

Wyoming: Các hàng đầu và cuối có nhiều hơn các hàng giữa một ngôi sao.Nó được dùng sau khi Wyoming trở thành mọt bang, xem lá cờ với 26, 32, 37 ngôi sao.

Oregon:,Dòng giữa có ít hơn các dòng khác 2 ngôi sao, đây là lá cờ khi thêm vào bang Oregon với 33 ngôi sao. Đặc biệt đây là lá cờ duy nhất có số dòng lẻ.

PS:

Hôm nay là Ngày Độc Lập (Independence Day) của Mỹ, kỷ niệm ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, July 4th, 1776. Người Mỹ gọi tắt ngày này là “July fourth” hay “Fourth”.Vào ngày này năm 1776, Quốc Hội của 13 thuộc địa của Anh quốc tại Mỹ Châu (Continental Congress), dọc theo bờ biển miền đông nước Mỹ ngày nay, công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tách rời khỏi Anh quốc. 13 thuộc địa đó là: Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, và Rhode Island.

Một câu trong Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được biến thành câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”


“Have a nice Fourth”. :)
Nguồn: 13 Stripes and 51 Stars

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét