Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Cách đọc và viết phân số trong tiếng Anh

VnMaTh.CoM 13 tháng 4, 2010 1


Trước hết ta phân biệt số thứ tự và số đếm

Số đếm: 1: one, 2: two, 3: three, 4:four, 5: five….
Số thứ tự: 1st: first, 2nd: second, 3rd: third…


Cách đọc và viết phân số:

1. Tử số:

- luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….

Ví dụ:

- 1/5 = one fifth

- 1/2 = one half

2. Mẫu số:

- có hai trường hợp:

Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s)
Ví dụ:

- 2/6 : two sixths

- 3/4 = three quarters

Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over.
Ví dụ:

- 3/462 = three over four six two

- 22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

3. Hỗn số:

Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

Ví dụ:

- 2 3/5 = two and three fifths

- 5 6/7 = five and six sevenths

- 6 1/4 = six and a quarter

4. Trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:

1/2 = a half

1/4 = one quarter (one fourth)

3/4 = three quarters

1/100 = one hundredth

1% = one percent

1/1000 = one thousandth (one over a thousand).

Theo educare

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

1 comments :