Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Đại hội toán học thế giới 2010 và các ứng viên cho Fields Medal

VnMaTh.CoM 16 tháng 4, 2010 0


Đại hội toán học thế giới 2010 (International Congress of Mathematics ) sẽ được tổ chức tại Hyderabad, India từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 8 năm 2010. Các thông tin về sự kiện đáng chú ý này đều được cập nhật tại website: icm2010.org.in
Giáo sư Ngô Bảo Châu vinh dự được mời tham gia báo cáo toàn thể tại Đại hội cùng với 20 nhà toán học khác. Trong số 20 tên tuổi này, chỉ có 6 nhà toán học có độ tuổi nhỏ hơn 40, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Danh sách các nhà toán học được mời báo cáo toàn thể tại ICM 2010

1. David John Aldous
PhD. University of Cambridge (1977)
Advisor: David J.H.Garling
Students: 11, all graduated from University of California, Berkeley

2. Artur Ávila
PhD. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (2001)
Advisor: Welington Celso de Melo
Student(s): 1, Same school

3. Ram Balasubramanian
PhD. University of Mumbai (1979)
Advisor: K. Ramachandra
Students: 2, IMS, India

4. Jean-Michel Coron
PhD. Université Paris VI - Pierre et Marie Curie (1982)
Advisor: Haim Brezis
Students: 11, half from Orsay, other half from ENS

5. Irit Dinur
PhD. Tel- Aviv University
Advisor: Muli Safra
Student(s): A few from Weizmann Institute of Science

6. Harry (Hillel) Furstenberg
PhD. Princeton University (1958)
Advisor: Salomon Bochner
Students: 17, all from Hebrew University

7. Thomas J. R. Hughes
PhD. University of California at Berkeley (1980)
Advisor: Unknown
Students: 2 from Stanford

8. Peter Wilcox Jones
PhD. UCLA
Advisor: John Brady Garnett
Students: 16, all from Yale University

9. Carlos E. Kenig
PhD. University of Chicago
Advisor: Alberto Pedro Calderón
Students: 11, majorities from Uchicago

10. Ngo Bao Chau
PhD. Université Paris-Sud XI - Orsay 1997
Advisor: Gérard Laumon
Students: Unknown

11. Stanley Joel Osher
PhD. New York University (1966)
Advisor: Jacob T. Schwartz
Students: 39, UCLA

12. Raman Parimala
PhD. University of Mumbai (1976)
Advisor: Ramaiyengar Sridharan
Students: 7, same school

13. A.N.Parshin Springer Online Reference Works
PhD. Advisor: Students: ( Unknown)

14. Shige Peng
PhD. Université Paris IX - Dauphine (1985)
Advisor: Alain Bensoussan
Students: 2, from Loughborough University

15. Kim Leslie Plofker
PhD. Brown University ( 1995)
Advisor: David Edwin Pingree
Student(s): 1, same school

16. Reshetikhin Nicolai
PhD. Leningrad Branch, LOMI
Students: 11, all from UC Berkeley

17. Richard Melvin Schoen
PhD. Stanford University (1977)
Advisor: Shing-Tung Yau
Students: 32, from Stanford, UCB, Cornell

18. Cliff Taubes
PhD. Harvard University (1980)
Advisor: Arthur Michael Jaffe
Students: 17, same school and from UCB

19. Claire Voisin
PhD. Université Paris VI - Pierre et Marie Curie (1986)
Advisor: Arnaud Beauville
Students: 4, same school

20. William Hugh Woodin
PhD. University of California, Berkeley (1984)
Advisor: Robert Martin Solovay
Students: 14, same school and from Caltech

Dưới đây là danh sách một số nhà Toán học trẻ tuổi có khả năng nhận giải thưởng Fields. Giải thưởng Fields danh giá chỉ trao cho những nhà Toán học dưới 40 tuổi. Những nhà toán học này cũng đã giành được giải thưởng: Clay Research Award/ Fellowship như Giáo sư Ngô Bảo Châu.

1. Ben Green
PhD. University of Cambridge (2003)
Advisor: Tim Gowers ( Fields Medalist)
Clay Research Award 2004
Curently: Prof at Cambridge

Full CV: Ben Green

2. Manjul Bhargava
PhD. Princeton University (2001)
Advisor: Andrew Wiles
Clay Research Award 2005
Currently: Princeton hired him at the rank of full professor with tenure just two years after he finished graduate school making him the youngest full professor at Princeton.

Full CV: Manjul Bhargava

3. Artur Ávila
PhD. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (2001)
Advisor: Welington Celso de Melo
Clay Reseach Fellowship 2009
Currently: Clay Mathematics Institute

Full CV: Artur Ávila

4. Christopher Hacon
PhD. UCLA (1998)
Advisor: Rob Lazarsfeld
Clay Research Award 2007
Currently: Prof at University of Utah

Full CV: Christopher Hacon

5. Danny Calegari
PhD. UC Berkeley (2000)
Advisor: Andrew Casson and William Thurston ( Fields Medalist)
Clay Research Award 2009
Currently: Prof at Caltech

Full CV: Danny Calegar

6. Ngô Bảo Châu
PhD. Université Paris-Sud XI - Orsay (1997)
Advisor: Gérard Laumon
Clay Research Award 2004
Currently: Visiting Prof at Harvard, IAS

Full CV: Ngô Bảo Châu

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét