Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Các đường cong nổi tiếng - Phần 13: Epicycloid

VnMaTh.CoM 15 tháng 4, 2009 0


Phương trình tham số trong hệ tọa độ Đề-các:

x = (a + b) cos(t) - b cos((a/b + 1)t), y = (a + b) sin(t) - b sin((a/b + 1)t)


Epicycloid là đường cong vết của điểm P cố định nằm trên đường tròn bán kính b di động và tiếp xúc ngoài quanh đường tròn bán kính a.

aaa
Đường cong này được nghiên cứu bởi Dürer (1525), Desargues (1640), Huygens (1679), Leibniz, Newton (1686), de L'Hôpital (1690), Jacob Bernoulli (1690), la Hire (1694), Johann Bernoulli (1695), Daniel Bernoulli (1725), Euler (1745, 1781).

Trường hợp đặc biệt a = b là đường cardioid.

Nếu a = (m - 1)b trong đó m là số nguyên, thì độ dài của epicycloid là 8mb và diện tích của nó là πb2(m2 + m).

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét