Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

PHƯƠNG ÁN
TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 9 năm 2016)
Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy. Phương án cụ thể như sau:
I. Tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017
1. Tổ chức cụm thi
a) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) tổ chức một cụm thi do sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp.
b) Sở GDĐT các tỉnh bố trí cán bộ thực hiện các khâu tổ chức thi theo đúng quy chế.
c) Bộ GDĐT cử cán bộ, giảng viên từ các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường ĐH, CĐ) đến các tỉnh để phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi, nhất là các khâu coi thi và chấm thi.
2. Bài thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi và lịch thi
a) Bài thi
- Tổ chức thi 5 bài, gồm:
+ 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
+ 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với Giáo dục Thường xuyên). Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới).
- Thí sinh Giáo dục THPT thi 4 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội). Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh Giáo dục Thường xuyên thi 3 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội). Thí sinh có thể dự thi cả 4 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ có thể chọn thi các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường ĐH, CĐ.
- Thí sinh được sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 theo quy định trong đề án tuyển sinh được các trường ĐH, CĐ công bố công khai.
b) Hình thức thi
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính.
- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
c) Đề thi
- Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH, CĐ.
- Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, bài thi Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng.
- Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn.
d) Thời gian làm bài thi: 
- Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: 50 phút.
- Bài thi Ngữ văn: 120 phút.
- Bài thi Toán: 90 phút.
- Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút.
đ) Nội dung thi: Năm 2017, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.
e) Lịch thi: Tổ chức thi 2 ngày trong tháng 6 năm 2017. Lịch thi cụ thể:
- Ngày thứ nhất:
+ Buổi sáng: thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.
+ Buổi chiều: thi Toán.
- Ngày thứ hai:
+ Buổi sáng: thi bài thi Khoa học Tự nhiên.
+ Buổi chiều: thi bài thi Khoa học Xã hội.
3. Công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi 
Sở GDĐT cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của Bộ GDĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi.
4. Xét công nhận tốt nghiệp THPT 
- Kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ tương ứng 50 : 50.
- Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.
- Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.
5. Quản lý cơ sở dữ liệu thi THPT quốc gia
a) Các thông tin của thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia được cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu chung của Bộ GDĐT. Mỗi thí sinh được cung cấp một mã số thí sinh và tài khoản để kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả thi THPT quốc gia, kết quả tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.
b) Sở GDĐT sử dụng cơ sở dữ liệu chung để tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; cập nhật lên hệ thống kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT quốc gia và kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.
c) Các trường ĐH, CĐ truy cập, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh.
II. Tổ chức tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
1. Quy định chung
- Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng tại mục II.2 dưới đây.
- Các trường ĐH, CĐ xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và công bố công khai.
- Các trường có thể tuyển sinh 1 hoặc 2 kỳ trong năm.
2. Các phương thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia 
- Các trường công bố công khai tổ hợp các bài thi, môn thi của Kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét tuyển vào các ngành của trường trước khi thí sinh đăng ký dự thi.
- Các trường công bố công khai chỉ tiêu dành cho các tổ hợp xét tuyển khác nhau; trong đó, dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo các khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).
- Sau khi có kết quả thi, thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển vào ngành/trường ĐH, CĐ và được sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.
- Bộ GDĐT sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển với 1 nguyện vọng phù hợp nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Danh sách này được công khai để các trường tham khảo, làm căn cứ tuyển sinh. Các trường có thể cân đối, điều chỉnh dựa vào các điều kiện thực tế của trường đã nêu trong đề án tự chủ tuyển sinh để quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức.
- Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh trúng tuyển phải khẳng định nhập học tại trường; trường có trách nhiệm cập nhật sớm nhất danh sách thí sinh đã khẳng định nhập học lên hệ thống quản lý dữ liệu chung để các trường khác cùng biết.
- Việc xét tuyển có thể được thực hiện nhiều đợt trong thời gian quy định của kỳ tuyển sinh và theo yêu cầu của các trường.
2.2. Sơ tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh
Nếu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập ở cấp THPT để sơ tuyển, các trường có thể tổ chức thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh (nếu thấy cần thiết) với các hình thức phù hợp, đảm bảo không để xảy ra tình trạng luyện thi tràn lan. Các trường phải công khai đề thi minh họa của bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, phương thức thi (trắc nghiệm hay tự luận) và cách tính điểm xét tuyển.
2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 
Các trường thông báo cụ thể điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (lớp 12 hoặc cả 3 năm THPT). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh đã được công bố công khai.
2.4. Phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh
Các trường có thể chọn một hoặc kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh nêu trên và quy định rõ trong đề án tự chủ tuyển sinh; đồng thời, công bố công khai chỉ tiêu xét tuyển đối với mỗi phương thức tuyển sinh.
III. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới
1. Bộ GDĐT
a) Công bố Phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; triển khai truyền thông sâu rộng để giáo viên, học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.
b) Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.
c) Công bố đề thi minh họa cho Kỳ thi THPT quốc gia 2017 để học sinh, giáo viên tham khảo, vận dụng trong dạy, học và ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi.
d) Tiếp tục bổ sung ngân hàng câu hỏi thi; chuẩn bị phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh thành công.
2. Các địa phương
a) Chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhất là những điều chỉnh trong tổ chức thi, xét tuyển sinh ĐH, CĐ tới các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo viên, học sinh của địa phương.
b) Chỉ đạo triển khai tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các trường phổ thông và hướng dẫn học sinh ôn tập.
3. Các trường ĐH, CĐ
a) Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2017.
b) Bố trí cán bộ, giảng viên đến các tỉnh để hỗ trợ công tác tổ chức thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

Matura (các biến thể của nó: Mature, Matur, Maturita, Maturità, Maturität, Mатура) là tên La-tinh chỉ kì thi tốt nghiệp THPT ở nhiều nước, như Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech, Hungary, Italy, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland và Ukraine.

Học xong trường trung học phổ thông HS được cấp chứng chỉ kết thúc trường trung học phổ thông, xác nhận có trình độ trung học. Những người có trình độ trung học, nếu muốn tiếp tục học lên đại học, thì phải thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông – matura, để có chứng chỉ trưởng thành. Kỳ thi này được tổ chức ở cấp độ quốc gia, toàn Ba Lan, có xác định điểm tối thiểu để thi đỗ. Kết quả thi đỗ, được ghi nhân trong chứng chỉ trưởng thành, là tiêu chí để tuyển chọn vào các ngành của đại học.

Mỗi học sinh tham gia thi matura phải thi ba môn bắt buộc ở "cấp độ cơ bản" (poziom podstawowy) gồm:
  • Tiếng Ba Lan (bao gồm cả kiến thức của Ba Lan và văn học châu Âu)
  • Một ngôn ngữ hiện đại được lựa chọn (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nga)
  • Toán học
và ít nhất một chủ đề ở "mức độ nâng cao" (poziom rozszerzony). Ngoài các môn bên trên còn có các lựa chọn: sinh học, hóa học, địa lý, xã hội học, lịch sử, lịch sử nghệ thuật, lịch sử âm nhạc, công nghệ thông tin, vật lý và thiên văn học, tiếng Latin và Lịch sử cổ đại, triết học, một ngôn ngữ hiện đại, ngôn ngữ của các dân tộc ở Ba Lan (Belarus, Lithuania, Ukraine), và tiêngs Kashubian.
Kỳ thi được tiến hành bởi Hội đồng Kiểm tra Trung ương (Centralna Komisja Egzaminacyjna; CKE) với sự hỗ trợ của một số Ban Kiểm tra khu vực (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna; OKE).

Dưới đây là đề thi Môn Toán ở mức độ cơ bản năm 2016, thời gian làm bài 170 phút, tổng điểm: 50. Đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm và 9 câu tự luận. Chỉ được sử dụng các loại máy tính đơn giản khi làm bài.


Đề thi Matura môn Toán 2016 dùng TSĐH ở Ba Lan

Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Zadania otwarte:

Matura 2016 - propozycja odpowiedzi z matematyki /RMF FM

Matura 2016 - propozycja odpowiedzi z matematyki /RMF FM

Matura 2016 - propozycja odpowiedzi z matematyki /RMF FM

Matura 2016 - propozycja odpowiedzi z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM

Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM

Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM

Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM

Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM
Matura 2016 - propozycje rozwiązań z matematyki, poziom podstawowy /RMF FM

Bản dịch tiếng Việt:

Tham khảo: CKE, RMF24 Quê Việt

SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Đai học của Hoa Kỳ. SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS – Educational Testing Service (Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ). Mục đích của SAT là đánh giá khả năng suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề thông qua kỹ năng giải Toán, đọc hiểu và viết.

Trước 2016, SAT được chia ra làm 3 môn: Toán, Đọc hiểu và Viết. Sau 2016, SAT được thay đổi và trở nên đơn giản hơn. SAT chỉ còn 2 môn: Toán và Đoc-Viết kết hợp. Kiểu đề thi SAT mới được đánh giá là dễ hơn so với phiên bản cũ vì có nhiều thời gian hơn, số lựa chọn để trả lời chỉ còn 4 và không bị trừ điểm khi trả lời sai.

So sánh độ dài và thời gian:  SAT trước tháng ba 2016 và SAT mới
SAT trước thắng ba 2016 SAT mới
Thành phần Thời gian

(phút)
Số câu hỏi/

môn
Thành phần Thời gian

(phút)
Số câu hỏi/

môn
Critical Reading 70 67 Reading 65 52
Writing 60 49 Writing and Language 35 44
Essay 25 1 Essay (tùy chọn) 50 1
Mathematics 70 54 Math 80 58 (20 câu đầu không được sử dụng máy tính)
Tổng 225 171 Tổng 180 (230 kể cả Essay) 154 (155 kể cả Essay)

Nội dung trong phần thi Toán gồm có số học, đại số và hàm số, xác suất, thống kê, phân tích dữ liệu, đồ thị, hình học phẳng.

Sau đây là bản trích dịch 40 câu phần đề toán trong đề thi SAT theo format 2016 của VNMATH. Sẽ cập nhật tiếp khi hứng thú.
Đề thi SAT phần Toán 2016
de thi SAT 2016, SAT 2016 Format


Bên cạnh đó còn có SAT Subject Tests gồm 20 bài thi chuẩn hóa về 20 chủ đề riêng dưới dạng môn trắc nghiệm nhiều lựa chọn, dùng để tăng thành tích cá nhân của ứng viên trong việc khi xin nhập học vào các trường đại học tại Hoa Kỳ. Môn Toán được chia làm 2 loại Toán Level 1 và Toán Level 2. Toán Level 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với 5 lựa chọn, làm trong 60 phút. Đúng một câu được 1 điểm, sai trừ 1/4 điểm và không làm 0 điểm. Nội dung kiểm tra gồm đại số, hinh học, lượng giác, hàm số, xác suất thống kê.A Level (Advanced Level) là một bậc trong các bậc của Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông (tiếng Anh: General Certificate of Education). Nó được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học. Một số các quốc gia, bao gồm Singapore, Kenya, Mauritius và Zimbabwe đều phát triển các bằng cấp có tên và cấu trúc tương tự với A-level của Vương quốc Anh. A-level là chứng chỉ phỏ biến để được tham gia xét tuyển vào đại học ở Anh.

Sau đây VNMATH giới thiệu đề thi A-level môn Toán. Đề thi môn toán có 4 loại là Core 1, Core 2, Core 3, và Core 4 dựa trên các tiêu chuẩn Common Core cho Toán học. Tiêu chuẩn này là một tập hợp những kì vọng về các kiến thức và kĩ năng trong môn Toán mà học sinh THPT phải nắm vững để thành công trong  học tập ở trường đại học, công việc và đời sống. Một vài đại học danh giá như University of Oxford yêu cầu thêm bài kiểm tra toán bổ sung.

Đề thi A-Level môn Toán Core 4 năm 2012. Đề thi gồm 8 câu tự luận, 75 điểm, làm trong 90 phút.Bản dịch tiếng Việt đề thi môn Toán:

Tham khảo: Wiki, Pearson

Sau khi học xong lớp 12, học sinh ở Australia sẽ trải qua kỳ thi THPT của từng bang và vùng lãnh thổ. Kì thi chứng chỉ THPT (Higher School Certificate) ở NSW, Australia dành cho các học sinh phổ thông hoàn thành lớp 11 và 12 hoặc tương đương ở bang New South Wales, Australia. Nó được thực hiện lần đầu vào năm 1967. Nó có thể được dùng để xác định thứ hạng nhập học đại học ở Úc.

Trong kì thi này, đề thi Môn Toán hai phần tự luận và trắc nghiệm kiểu lựa chọn (chỉ được sử dụng các loại máy tính ở đây). Hiện nay có 5 course Toán ở bang NSW và có 4 đề thi toán khác nhau. Thời gian làm bài bên dưới chưa kể thời gian đọc đề 5 phút.


  • Toán (Mathematics): thi 3 giờ, 90 điểm tự luận và 10 điểm trắc nghiệm. Bản dịch tiếng Việt phần trắc nghiệm có thể xem cuối trang.  • Toán đại cương 1 (Mathematics General 1): Không thi
  • Toán đại cương 2 (Mathematics General 1): thi trong 2 tiếng 30 phút, 75 điểm tự luận và 25 điểm trắc nghiệm  • Toán (Extension 1) chỉ dành cho những học sinh học môn Mathematics, làm 2 giờ, 60 điểm tự luận và 10 điểm trắc nghiệm.  • Toán (Extension 2) chỉ dành cho những học sinh học môn Mathematics và Mathematics (Extension 1),làm 3 giờ, 90 điểm tự luận và 10 điểm trắc nghiệm.


Bản dịch tiếng Việt đề thi môn Toán HSC phần trắc nghiệm:
đề thi đại học australia
đề thi tốt nghiệp thpt ở úc

Tôi xin đóng góp một số ý kiến phản biện về dự kiến tổ chức thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo bản dự thảo của Bộ GD-ĐT (thời gian thi 90 phút, đề bài gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn với duy nhất 1 phương án trả lời đúng).

Thứ nhất, theo tôi, giáo dục toán học ở bậc phổ thông không nhằm mục tiêu chính là cung cấp kiến thức rộng, mà mục tiêu quan trọng nhất là rèn luyện tư duy, dạy học sinh biết cách tìm hiểu vấn đề, suy nghĩ thấu đáo về một vấn đề và tìm ra phương pháp giải nó. Những điều này cần được trình bày với các lập luận chặt chẽ.
Chúng ta không muốn đào tạo những con người chỉ quen với một loạt các dạng bài, gặp đâu áp dụng dạng bài đó. Chúng ta cần những người trước một vấn đề mới biết tìm ra cách giải.
Rèn luyên tư duy không chỉ để sau này học sinh học toán, mà rèn luyện tư duy để trở thành một người làm việc chịu khó suy nghĩ, chịu khó đối mặt với các vấn đề mới, và có ý thức trình bày chặt chẽ ý nghĩ của mình.
Vì vậy đây không phải chỉ bàn về học sinh sẽ theo ngành toán mà là bàn về học sinh nói chung.
(Trong phần này tôi mới bàn về phần suy nghĩ tìm ra lời giải thôi, chưa bàn về phần lập luận cho một lời giải).

Thứ hai, có ý kiến rằng, nếu ra câu hỏi trắc nghiệm tốt thì học sinh phải suy nghĩ đúng mới giải được, không là sai ngay, để đến kết quả đúng phải qua một số bước của tư duy, chứ không đoán mò được.
Điều đó có thể đúng.
Nhưng tôi đặt vấn đề sau: trong vòng 2 phút, thì dù bao nhiêu bước tư duy đi nữa cũng không thể có bước tư duy nào là sâu cả. Nếu trong 2 phút mà qua nhiều bước giải thì chỉ có thể là học sinh đã quen với dạng bài này, cần làm những bước nào, hoặc là đột xuất thông minh loé lên.
Trước một câu hỏi mới, một vấn đề mới, cần phải đầu tư thời gian cho nó, suy nghĩ về bản chất của nó, thì mới ra lời giải được.

Thứ ba, có ý kiến cho rằng có những khi trong cuộc sống ta cần phải quyết định nhanh, lựa chọn được cái đúng, bằng cách suy luận gần đúng, bằng cách loại trừ...
Vâng, điều đó rất đúng. Nhưng đúng cho "có những khi".
Cuộc sống có những khi phải suy nghĩ nhanh, nhưng cuộc sống cần rất nhiều khi suy nghĩ cẩn thận, sâu sắc, và đối mặt với cái mới.
Chúng ta không chỉ đào tạo những người suy nghĩ nhanh có những khi mà cần những người có nhiều khi chịu khó suy nghĩ, tư duy sâu về một vấn đề, diễn đạt đúng những ý nghĩ của mình.

Thứ tư, có ý kiến ở nước này nước khác họ tổ chức thi trắc nghiệm, khoa học kỹ thuật họ phát triển thế còn gì.
Tôi xin hỏi: ta định bê cách thi của họ về nước ta, nhưng ta có bê được cả nền giáo dục của họ về nước ta không ? Mỗi nền giáo dục có những đặc điểm riêng của nó. Nếu thật sự cho một nền giáo dục nào đó là ưu việt, đáng học tập, thì hãy học tập tìm hiểu cách dạy và học cùng với cách thi của họ trước khi áp dụng máy móc riêng cách thi của một số kỳ thi.
Hoặc có ý kiến chỉ ra các ví dụ một số kỳ thi chọn học sinh giỏi cũng thi trắc nghiệm.
Xin lưu ý rằng trong hầu hết các ví dụ đó (ví dụ về ở nước ngoài và ví dụ về thi học sinh giỏi) thì ngoài thi trắc nghiệm người ta còn có thi vấn đáp hoặc thi tự luận hoặc viết bài luận.

Thứ năm, có ý kiến cho rằng sao lại gắn việc học với việc thi vậy, cần phải học để nắm vững kiến thức, học tốt rồi thi kiểu gì chẳng được.
Xin thưa rằng chuyện việc học phụ thuộc vào việc thi chẳng hay gì, nhưng đó là thực trạng chung ở nước ta. Nếu thay đổi được thực trạng đó thì rất tốt. Nhưng chừng nào chưa thay đổi được thì ta cần phải nhìn nhận thẳng thắn điều đó.
Hãy nhớ lại khi nhập hai kỳ thi THPT và ĐH vào làm một, các thí sinh khi đăng ký ĐH đã khốn khổ thế nào mỗi khi các trường thay đổi điểm xét tuyển, và 0,25 điểm chênh lệch có thể làm thay đổi đời của một học sinh.

Thứ sáu, một số ý kiến cho rằng cần chuẩn bị tốt cho học sinh, cho giáo viên, học sinh cần làm quen với cách thi trắc nghiệm qua các kỳ kiểm tra định kỳ.

Điều này chỉ càng khẳng định thêm các ý trên tôi đã viết, việc thi trắc nghiệm THPT sẽ ảnh hưởng đến cách học ở phổ thông.
Thứ bảy, tôi không phản đối một đề thi có phần trắc nghiệm (để phục vụ cho những khi cần suy nghĩ nhanh) và có phần tự luận (để phục vụ cho những khi cần suy nghĩ sâu) (cần nói thêm rằng một đề thi tự luận cũng có thể yêu cầu học trò cả hai khả năng: suy nghĩ nhanh và suy nghĩ sâu sắc). Một đề thi có cả hai phần như vậy có thể chấp nhận được.
Nhưng một đề thi chỉ có phần trắc nghiệm với 50 câu hỏi trong 90 phút sẽ góp phần đào tạo ra những lớp học trò chỉ có thể suy nghĩ mỗi vấn đề trong vòng 2 phút.
Phan Thị Hà Dương
Nguồn: Thanh niên

Sau khi vượt qua kì thi Senta, để vào được các trường đại học danh tiếng thí sinh phải thi thêm một vòng nữa. VNMATH giới thiệu Đề thi vào Đại học Tokyo môn Toán năm 2015. Bản dịch tiếng Việt có thể xem bên dưới.

Bản dịch Đề thi vào Đại học Tokyo môn Toán năm 2015.
Đề thi vào Đại học Tokyo môn Toán năm 2015
Đề thi Đại học môn Toán dành cho KHTN khó hơn nhiều và có nhiều kiến thức nằm ngoài chương trình THPT của Việt Nam. Bạn đọc quan tâm có thể xem ở đây. .